Yedekleme işlemi


Bilgisayarınızdaki veya ağ sürücüsündeki önemli dosyalarınızı dizinlerini
seçerek belli bir dizini, tarih > zaman klasörü altında yedekleyebilirsiniz.
üstelik aynı gün aldığınız yedekler birbirine karışmaz, aynı tarih klasörü
altında farklı zaman klasörlerinde yer alır.
örnek dizin : D:\BelgelerimYedek\21.06.2012\17.32.07