Vista, Windows7, Kullanıcı hesabı denetimi

Vista, Windows7 ve Windows 8 için kullanıcı hesabı denetimi ayarlaması;

Programımızda vista'dan itibaren gelen kullanıcı hesabı denetimi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır, programın bazı kaynaklara erişimi için sürekli ekrana gelen,
uyarı penceresi istenirse kapatılabilir.

Bunan için yapılması gereken "Denetim Masası ayarlarına girip" aşağıdaki yönergeleri izlemek.Sonrasında sistem yeniden başlatılarak, işlem sonuçlandırılmış olur.