Özel ayarlar

ağ ortamında kullanan kullanıcılarımız için özel ayarlar bölümünde; uyarı mesajları gösterim süresi, tema desteği, ana menü saat , muhtasar beyanname için bir takım ayarlamaların yapılabileceği bölüm bulunmaktadır. burada yapılan ayarlamalar kullanıcıya özeldir.

örneğin; tema ayarını ele alalım. tema desteği varsayılan olarak pasif gelir. aktif etmek için program > ayarlar > özel ayarlar > genel bölümünden, tema aktif seçeneği işaretlenir ve altta çıkan tema listesindeki nesnelere çift tıklanarak ön izleme yapılabilir.