Muhtasar beyanname hızlı bilgi girişi

Muhtasar beyanname modülünde yapılan değişiklik ile excel'e veri girer gibi verilerin girilmesi sağlandı.muhtasar bilgi girişi örnek görüntü